Землевпорядні роботи

Встановлення на місцевості меж адміністративно-територіальних одиниць

Встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць проводиться з метою гарантування територіальних умов здійснення місцевого самоврядування відповідно до адміністративно-територіального устрою країни, забезпечення ефективного використання потенціалу територій.

Підстави встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць визначаються у затвердженій містобудівній і землевпорядній прогнозній та проектній документації.

Складання проектів новостворених землеволодінь

Дані проекти розробляються з метою обґрунтування розмірів і меж земельних ділянок з урахуванням вимог щодо раціонального використання та охорони земель.

Розробка документації що посвідчує право власності на землю, право постійного користування землею та договорів оренди землі.

Розробка документації приватизації земельної ділянки, на якій розташований житловий будинок і знаходиться у власності фізичної особи; при поновленні права користування земельною ділянкою на правах оренди; внесення змін до документів, що посвідчують право на земельну ділянку (договір оренди, державний акт на право постійного користування).

Перенесення в натуру (на місцевість) меж відведених земельних ділянок.

Це визначення положення земельної ділянки на місцевості та закріплення кутів-поворотів (поворотних точок) межовими знаками.

Інвентаризація земель усіх категорій у межах та за межами населених пунктів.

Метою проведення інвентаризації є створення основи для:

 • ведення державного земельного кадастру в населених пунктах;
 • реєстрації земельних ділянок;
 • видачі власникам землі (землекористувачам) документів, що засвідчують право власності на землю або право користування нею;
 • забезпечення створення банку даних на паперовій основі та магнітних носіях;
 • організації постійного контролю за використанням земель в населених пунктах.

Проект землеустрою щодо відведеної земельної ділянки.

Оформлення права власності на землю в порядку, визначеному ст. 118 Земельного кодексу України, а також оформлення права оренди/користування землею та створення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру.

Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів.

Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів розробляються з метою:

 • Збереження природного різноманіття ландшафтів, охорони довкілля, підтримання екологічного балансу;
 • Створення місць для організованого лікування та оздоровлення людей, масового відпочинку і туризму;
 • Створення приміських зелених зон, збереження і використання об’єктів культурної спадщини;
 • Проведення науково-дослідних робіт;
 • Встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг;
 • Визначення в натурі (на місцевості) меж охоронних зон та інших обмежень у використанні земель, встановлених законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, а також інформування про такі обмеження землевласників, землекористувачів, інших фізичних та юридичних осіб.

Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб.

Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб погоджуються у порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу, та затверджуються:

 • У разі якщо проект передбачає впорядкування для містобудівних потреб території, розташованої в межах населених пунктів, – відповідними сільськими, селищними, міськими радами;
 • У разі якщо проект передбачає впорядкування для містобудівних потреб території, розташованої за межами населених пунктів, – районною державною адміністрацією, а у разі якщо районна державна адміністрація не утворена – Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією.

Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обгрунтування сівозміни та впорядкування угідь.

Даний проект забезпечить ефективне ведення сільськогосподарського виробництва, раціональне використання та охорони земель, створить сприятливе екологічне середовище і покращення природних ландшафтів.

Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, визначають:

 • Розміщення виробничих будівель і споруд;
 • Організацію землеволодінь та землекористувань з виділенням сівозміни виходячи з екологічних та економічних умов, формування інженерної та соціальної інфраструктури;
 • Типи і види сівозмін з урахуванням спеціалізації сільськогосподарського виробництва;
 • Складання схем чергування сільськогосподарських культур у сівозміні;
 • Проектування полів сівозміни;
 • Розроблення плану переходу до прийнятої сівозміни;
 • Перенесення в натуру (на місцевість) запроектованих полів сівозміни.

Робочі проекти землеустрою.

Робочі проекти землеустрою складаються на виконання заходів, передбачених схемами використання та охорони земель, що потребують капітальних вкладень.

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Основною метою виготовлення технічної документації по встановленню меж є:

 • Визначення на місцевості меж (іншими словами кордонів) земельної ділянки;
 • Внесення до державного земельного кадастру даних про ділянки, право власності щодо яких виникло до 2004 р. (є Державний акт), але які не мають кадастрових номерів. Саме для присвоєння кадастрового номеру і потрібно розробляти технічну документацію щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі;
 • У випадку наявності присвоєного раніше кадастрового номеру, але за відсутності даних щодо земельної ділянки у Державному земельному кадастрі;
 • Присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці щодо якої не зареєстровано право власності, але на якій є будівлі та інші об’єкти нерухомості, право власності на які зареєстровано у встановленому порядку. В цьому випадку також необхідно мати дозвіл місцевої ради на розробку технічної документації;
 • Для виправлення недоліків (технічних помилок) щодо невірно визначених меж та інших технічних даних щодо земельної ділянки.

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту.

Це встановлення меж земельної ділянки, на яку надаються право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками).

Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок.

Технічна документація із землеустрою щодо розподілу або об’єднання земельних ділянок. Земельна ділянка вважається такою, що її можна поділити на частини, якщо кожна з отриманих після поділу частин може стати самостійною ділянкою землі. Поділ земельної ділянки здійснюється за бажанням власника відділити одну або декілька земельних ділянок.

Процедура поділу/об’єднання земельних ділянок необхідна:

 • При відчуженні або зміні цільового призначення частини земельної ділянки;
 • Якщо державний акт старого зразка посвідчує право власності на декілька земельних ділянок і одна з них (або ж всі одразу) планується (плануються) відчужуватись;
 • При визначенні точної частини та площі земельної ділянки під час розділу земельної ділянки між дольовими співвласниками;
 • Якщо власник земельних ділянок з одним цільовим призначенням та спільною межею має бажання об’єднати ділянки в одну і виготовити єдиний державний акт на право власності.
Процедура поділу/об’єднання земельних ділянок можлива:
 • Якщо земельні ділянки, щодо яких буде виконуватись процедура поділу/об’єднання, належать особі на праві власності (є належним чином оформлені державні акти);
 • Якщо земельні ділянки, щодо яких буде виконуватись процедура поділу/об’єднання, належать одному власнику;
 • Якщо земельні ділянки, щодо яких буде виконуватись процедура поділу/об’єднання, мають одне цільове призначення;
 • Якщо земельні ділянки, щодо яких буде виконуватись процедура об’єднання, мають спільну межу.

Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель.

Інвентарізація земельних ділянок проводиться для визначення:

 • Цільового використання земельних ділянок;
 • Якості стану земльних ділянок;
 • Складу угідь;
 • Відповідності фактичним даним використання земельних ділянок даним, що містить Державний земельний кадастр;
 • Фактичного розміру земельних ділянок та земельних угідь.