Експертна оцінка майна та земельних ділянок

Оцінка нерухомого майна.

Нерухоме майно це земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов’язане землею, тобто об’єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню. Визначення об’єктивної ринкової вартості об’єкта і як правило залежить від типу об’єкта нерухомості, розташування об’єкта нерухомості, вартості будівництва аналогічних об’єктів, загального рівня цін, ринкової ситуації.

Оцінка рухомого майна.

Матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди. До рухомого майна належить майно у матеріальній формі, яке не є нерухомістю. Оцінка рухомого майна здійснюється згідно із Національним стандартом №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»