Геодезичні роботи

Побудова і розвиток зйомчих мереж.

Геодезична мережа – це система закріплених на земній поверхні геометрично зв’язаних між собою точок, положення яких визначене в прийнятій системі координат і висот. Закріплена на місцевості точка геодезичної сітки називається геодезичним пунктом.

Геодезичні мережі поділяються на:

 • глобальні; Створюємо методами космічної геодезії за матеріалами спостережень штучних супутників Землі (ШСЗ). Положення пунктів визначається в геоцентричній системі прямокутних координат з початком в центрі мас Землі;
 • національні (державні); Необхідна для створення єдиної системи координат і висот на території країни;
 • геодезичні мережі згущення; створюються в окремих районах при недостатній кількості пунктів державної геодезичної мережі;
 • зйомочні геодезичні сітки; На їх основі безпосередньо проводять зйомку контурів рельєфу місцевості, інженерно-геодезичні роботи при будівництві споруд;
 • спеціальні (місцеві) геодезичні мережі. Створюємо для вирішення поставлених завдань на даній ділянці потрібно мати пункти, взаємне розташування, яких в плані і по висоті визначено з найвищою точністю.

Геодезичні роботи з інвентаризації та встановлення меж земельних ділянок.

Метою проведення інвентаризації земельних ділянок громадян та підприємств є створення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального використання і охорони земельних ресурсів, оподаткування.

Призначенням інвентаризації земельних ділянок громадян та підприємств є:

 • Геодезичні роботи з інвентаризації та встановлення меж, визначення кількісного складу земель;
 • Отримання даних для виготовлення технічної документації по оформленню документів, що посвідчують право власності або право користування земельними ділянками, які раніше були надані юридичним та фізичним особам;
 • Вирішення питань щодо розбіжності місцеположення, форми або розміру ділянки, яка фактично знаходиться у користуванні, та ділянки, яка раніше була надана у користування;
 • Надання інформації для обчислення земельного податку та орендної плати;
 • Відновлення меж земельних ділянок (у разі виникнення спорів або втрати межових знаків);
 • Встановлення обмежень та обтяжень щодо земельних ділянок;
 • Складання кадастрових планів (карт).
Роботи з інвентаризації та встановлення меж земельних ділянок включають:
 • Кадастрову зйомку земельної ділянки (як правило виконується за допомогою електронного тахеометра та GPS) – зовнішніх меж землекористувань, меж земельних угідь та забудованих земель згідно їх функціонального використання;
 • Координування в натурі меж кадастрових кварталів та зон;
 • Встановлення меж зон обтяжень та обмежень щодо використання земельної ділянки;
 • Відновлення меж земельної ділянки на місцевості (у разі виникнення спорів або втрати межових знаків);
 • Виготовлення кадастрового плану (карти).
На основі матеріалів інвентаризації можна вносити зміни в дані державного земельного кадастру.

Топографічні зйомки масштабів 1:500-1:5000 та їх поновлення.

Топографічні зйомки – це комплекс робіт для отримання топографічних карт або планів, а також топографічної інформації в іншій формі.

Топографічна зйомка масштабів 1:500

Bикористовується для складання виконавчого генерального плану ділянки будівництва та робочих креслень території забудови, з густою мережею підземних комунікацій, промислових підприємств і т.д.

Топографічні плани масштабу 1:5000 використовуються:

 • Для розробки генеральних планів населених пунктів, проектів розміщення першочергового будівництва, інженерних мереж та комунікацій, транспортних шляхів, інженерної підготовки, земельно-господарського устрою та озеленення території, для складання проектів міських промислових районів, складних транспортних розв’язок, технічного проекту забудови, для складання планів окремих районів міст, проектів детального планування на незабудованій території міст при нескладному рельєфі місцевості;
 • Для складання технічних проектів промислових та сільськогосподарських підприємств усіх галузей;
 • Для виконання вишукувально-розвідувальних робіт, попередніх та детальних розвідок та визначення запасів родовищ корисних копалин великих та середніх розмірів з відносно простою геологічною будовою;
 • Для проектування будівництва гірничих підприємств, а також для розв’язання гірничотехнічних питань при експлуатації родовищ корисних копалин;
 • Для складання проектів осушення та зрошення сільськогосподарських земель, регулювання річок-водозбірників та характеристик типових ділянок;
 • Для земельного кадастру та землеустрою колективних та індивідуальних сільськогосподарських угідь.

Кадастрові зйомки, топографічні роботи для забезпечення основних кадастрів.

Метою виконання Кадастрових зйомок є:

 • Геодезичне встановлення меж земельної ділянки;
 • Погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками та землекористувачами;
 • Відновлення меж земельної ділянки на місцевості;
 • Встановлення меж частин земельної ділянки, які містять обтяження та обмеження щодо використання землі;
 • Виготовлення кадастрового плану;
 • Визначення проектних меж та площі земельної ділянки;
 • Визначення місця розташування земельної ділянки в розрізі адміністративного підпорядкування.