Землевпорядні роботи

- Встановлення на місцевості меж адміністративно-територіальних одиниць;
Встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць проводиться з метою гарантування територіальних умов здійснення місцевого самоврядування відповідно до адміністративно-територіального устрою країни, забезпечення ефективного використання потенціалу територій.
Підстави встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць визначаються у затвердженій містобудівній і землевпорядній прогнозній та проектній документації.

Замовити


- Складання проектів новостворених землеволодінь;
Дані проекти розробляються з метою обґрунтування розмірів і меж земельних ділянок з урахуванням вимог щодо раціонального використання та охорони земель.

Замовити


- Розробка документації що посвідчує право власності на землю, право постійного користування землею та договорів оренди землі;
Розробка документації приватизації земельної ділянки, на якій розташований житловий будинок і знаходиться у власності фізичної особи; при поновленні права користування земельною ділянкою на правах оренди; внесення змін до документів, що посвідчують право на земельну ділянку (договір оренди, державний акт на право постійного користування).

Замовити


- Перенесення в натуру (на місцевість) меж відведених земельних ділянок;
Це визначення положення земельної ділянки на місцевості та закріплення кутів-поворотів (поворотних точок) межовими знаками.

Замовити


- Інвентаризація земель усіх категорій у межах та за межами населених пунктів;
Метою проведення інвентаризації є створення основи для:

 • ведення державного земельного кадастру в населених пунктах;
 • реєстрації земельних ділянок;
 • видачі власникам землі (землекористувачам) документів, що засвідчують право власності на землю або право користування нею;
 • забезпечення створення банку даних на паперовій основі та магнітних носіях;
 • організації постійного контролю за використанням земель в населених пунктах.

Замовити


- Проект землеустрою щодо відведеної земельної ділянки;
Оформлення права власності на землю в порядку, визначеному ст. 118 Земельного кодексу України, а також оформлення права оренди/користування землею та створення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру.

Замовити


- Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів;
Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів розробляються з метою:
 • Збереження природного різноманіття ландшафтів, охорони довкілля, підтримання екологічного балансу;
 • Створення місць для організованого лікування та оздоровлення людей, масового відпочинку і туризму;
 • Створення приміських зелених зон, збереження і використання об'єктів культурної спадщини;
 • Проведення науково-дослідних робіт;
 • Встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг;
 • Визначення в натурі (на місцевості) меж охоронних зон та інших обмежень у використанні земель, встановлених законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, а також інформування про такі обмеження землевласників, землекористувачів, інших фізичних та юридичних осіб.

Замовити


- Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб;
Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб погоджуються у порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу, та затверджуються:

 • У разі якщо проект передбачає впорядкування для містобудівних потреб території, розташованої в межах населених пунктів, - відповідними сільськими, селищними, міськими радами;
 • У разі якщо проект передбачає впорядкування для містобудівних потреб території, розташованої за межами населених пунктів, - районною державною адміністрацією, а у разі якщо районна державна адміністрація не утворена - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією.

Замовити


- Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обгрунтування    сівозміни та впорядкування угідь;
Даний проект забезпечить ефективне ведення сільськогосподарського виробництва, раціональне використання та охорони земель, створить сприятливе екологічне середовище і покращення природних ландшафтів.
Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, визначають:

 • Розміщення виробничих будівель і споруд;
 • Організацію землеволодінь та землекористувань з виділенням сівозміни виходячи з екологічних та економічних умов, формування інженерної та соціальної інфраструктури;
 • Типи і види сівозмін з урахуванням спеціалізації сільськогосподарського виробництва;
 • Складання схем чергування сільськогосподарських культур у сівозміні;
 • Проектування полів сівозміни;
 • Розроблення плану переходу до прийнятої сівозміни;
 • Перенесення в натуру (на місцевість) запроектованих полів сівозміни.

Замовити


- Робочі проекти землеустрою;
Робочі проекти землеустрою складаються на виконання заходів, передбачених схемами використання та охорони земель, що потребують капітальних вкладень.

Замовити


- технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
Основною метою виготовлення технічної документації по встановленню меж є:

 • Визначення на місцевості меж (іншими словами кордонів) земельної ділянки;
 • Внесення до державного земельного кадастру даних про ділянки, право власності щодо яких виникло до 2004 р. (є Державний акт), але які не мають кадастрових номерів. Саме для присвоєння кадастрового номеру і потрібно розробляти технічну документацію щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі;
 • У випадку наявності присвоєного раніше кадастрового номеру, але за відсутності даних щодо земельної ділянки у Державному земельному кадастрі;
 • Присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці щодо якої не зареєстровано право власності, але на якій є будівлі та інші об'єкти нерухомості, право власності на які зареєстровано у встановленому порядку. В цьому випадку також необхідно мати дозвіл місцевої ради на розробку технічної документації;
 • Для виправлення недоліків (технічних помилок) щодо невірно визначених меж та інших технічних даних щодо земельної ділянки.

Замовити


- Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;
Це встановлення меж земельної ділянки, на яку надаються право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками).

Замовити


- Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних    ділянок;
Технічна документація із землеустрою щодо розподілу або об’єднання земельних ділянок. Земельна ділянка вважається такою, що її можна поділити на частини, якщо кожна з отриманих після поділу частин може стати самостійною ділянкою землі. Поділ земельної ділянки здійснюється за бажанням власника відділити одну або декілька земельних ділянок.
Процедура поділу/об’єднання земельних ділянок необхідна:

 • При відчуженні або зміні цільового призначення частини земельної ділянки;
 • Якщо державний акт старого зразка посвідчує право власності на декілька земельних ділянок і одна з них (або ж всі одразу) планується (плануються) відчужуватись;
 • При визначенні точної частини та площі земельної ділянки під час розділу земельної ділянки між дольовими співвласниками;
 • Якщо власник земельних ділянок з одним цільовим призначенням та спільною межею має бажання об’єднати ділянки в одну і виготовити єдиний державний акт на право власності.

Процедура поділу/об’єднання земельних ділянок можлива:

 • Якщо земельні ділянки, щодо яких буде виконуватись процедура поділу/об’єднання, належать особі на праві власності (є належним чином оформлені державні акти);
 • Якщо земельні ділянки, щодо яких буде виконуватись процедура поділу/об’єднання, належать одному власнику;
 • Якщо земельні ділянки, щодо яких буде виконуватись процедура поділу/об’єднання, мають одне цільове призначення;
 • Якщо земельні ділянки, щодо яких буде виконуватись процедура об’єднання, мають спільну межу.

Замовити


- Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель.
Інвентарізація земельних ділянок проводиться для визначення:

 • Цільового використання земельних ділянок;
 • Якості стану земльних ділянок;
 • Складу угідь;
 • Відповідності фактичним даним використання земельних ділянок даним, що містить Державний земельний кадастр;
 • Фактичного розміру земельних ділянок та земельних угідь.

Замовити

geodezicheskie raboti stroitelstvojpg 
Геодезичні роботи

- Побудова і розвиток зйомчих мереж;
Геодезична мережа – це система закріплених на земній поверхні геометрично зв’язаних між собою точок, положення яких визначене в прийнятій системі координат і висот. Закріплена на місцевості точка геодезичної сітки називається геодезичним пунктом.
Геодезичні мережі поділяються на:

 • глобальні;
  Створюємо методами космічної геодезії за матеріалами спостережень штучних супутників Землі (ШСЗ). Положення пунктів визначається в геоцентричній системі прямокутних координат з початком в центрі мас Землі;
 • національні (державні);
  Необхідна для створення єдиної системи координат і висот на території країни;
 • геодезичні мережі згущення;
  створюються в окремих районах при недостатній кількості пунктів державної геодезичної мережі;
 • зйомочні геодезичні сітки;
  На їх основі безпосередньо проводять зйомку контурів рельєфу місцевості, інженерно-геодезичні роботи при будівництві споруд;
 • спеціальні (місцеві) геодезичні мережі.
  Створюємо для вирішення поставлених завдань на даній ділянці потрібно мати пункти, взаємне розташування, яких в плані і по висоті визначено з найвищою точністю.

Замовити


- Геодезичні роботи з інвентаризації та встановлення меж земельних ділянок;
Метою проведення інвентаризації земельних ділянок громадян та підприємств є створення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального використання і охорони земельних ресурсів, оподаткування.
Призначенням інвентаризації земельних ділянок громадян та підприємств є:

 • Геодезичні роботи з інвентаризації та встановлення меж, визначення кількісного складу земель;
 • Отримання даних для виготовлення технічної документації по оформленню документів, що посвідчують право власності або право користування земельними ділянками, які раніше були надані юридичним та фізичним особам;
 • Вирішення питань щодо розбіжності місцеположення, форми або розміру ділянки, яка фактично знаходиться у користуванні, та ділянки, яка раніше була надана у користування;
 • Надання інформації для обчислення земельного податку та орендної плати;
 • Відновлення меж земельних ділянок (у разі виникнення спорів або втрати межових знаків);
 • Встановлення обмежень та обтяжень щодо земельних ділянок;
 • Складання кадастрових планів (карт).

Роботи з інвентаризації та встановлення меж земельних ділянок включають:

 • Кадастрову зйомку земельної ділянки (як правило виконується за допомогою електронного тахеометра та GPS) – зовнішніх меж землекористувань, меж земельних угідь та забудованих земель згідно їх функціонального використання;
 • Координування в натурі меж кадастрових кварталів та зон;
 • Встановлення меж зон обтяжень та обмежень щодо використання земельної ділянки;
 • Відновлення меж земельної ділянки на місцевості (у разі виникнення спорів або втрати межових знаків);
 • Виготовлення кадастрового плану (карти).

На основі матеріалів інвентаризації можна вносити зміни в дані державного земельного кадастру.

Замовити


- Топографічні зйомки масштабів 1:500-1:5000 та їх поновлення;
Топографічні зйомки - це комплекс робіт для отримання топографічних карт або планів, а також топографічної інформації в іншій формі.

Топографічна зйомка масштабів 1:500

Bикористовується для складання виконавчого генерального плану ділянки будівництва та робочих креслень території забудови, з густою мережею підземних комунікацій, промислових підприємств і т.д.

Топографічні плани масштабу 1:5000 використовуються:

 • Для розробки генеральних планів населених пунктів, проектів розміщення першочергового будівництва, інженерних мереж та комунікацій, транспортних шляхів, інженерної підготовки, земельно-господарського устрою та озеленення території, для складання проектів міських промислових районів, складних транспортних розв'язок, технічного проекту забудови, для складання планів окремих районів міст, проектів детального планування на незабудованій території міст при нескладному рельєфі місцевості;
 • Для складання технічних проектів промислових та сільськогосподарських підприємств усіх галузей;
 • Для виконання вишукувально-розвідувальних робіт, попередніх та детальних розвідок та визначення запасів родовищ корисних копалин великих та середніх розмірів з відносно простою геологічною будовою;
 • Для проектування будівництва гірничих підприємств, а також для розв'язання гірничотехнічних питань при експлуатації родовищ корисних копалин;
 • Для складання проектів осушення та зрошення сільськогосподарських земель, регулювання річок-водозбірників та характеристик типових ділянок;
 • Для земельного кадастру та землеустрою колективних та індивідуальних сільськогосподарських угідь.

Замовити


- Кадастрові зйомки, топографічні роботи для забезпечення основних кадастрів.
Метою виконання Кадастрових зйомок є:

 • Геодезичне встановлення меж земельної ділянки;
 • Погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками та землекористувачами;
 • Відновлення меж земельної ділянки на місцевості;
 • Встановлення меж частин земельної ділянки, які містять обтяження та обмеження щодо використання землі;
 • Виготовлення кадастрового плану;
 • Визначення проектних меж та площі земельної ділянки;
 • Визначення місця розташування земельної ділянки в розрізі адміністративного підпорядкування.

Замовити

 dsc01690
  

Землеоціночні роботи

- Грошова оцінка земель, в тому числі сільськогосподарського призначення, населених пунктів, несільськогосподарського призначення;
З метою створення умов регулювання економічних відносин при передачі земель у власність, спадщину, під заставу, а також визначення ставок земельного податку та розмірів внеску до статутних фондів селянських спілок, акціонерних об'єднань та інших господарських підприємств, формування ціноутворення при купівлі-продажу земельних ділянок проводять грошову оцінку земель
Грошова оцінка земель базується на матеріалах державного земельного кадастру, тобто вона включає в себе кількісну і якісну характеристику ґрунтів, їх економічну оцінку, матеріали землеустрою та інвентаризації земель, генеральні плани перспективного розвитку населених пунктів тощо. При відсутності економічної оцінки земель сільськогосподарського призначення їх грошову оцінку визначають за агровиробничими групами ґрунтів.
Грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення проводять для таких угідь як рілля, багаторічні насадження, природні сіножаті та пасовища. При цьому грошову оцінку роблять окремо для всієї держави, областей, адміністративних районів, окремих підприємств та земельних ділянок.

Замовити


- Економічна оцінка земель.
Метою економічної оцінки землі є як найточніше встановити відмінності в якості земель з погляду економічної родючості за досягнутого рівня інтенсивності землеробства. Така оцінка здійснюється з урахуванням місцевих природних та економічних умов виробництва, місце розташування ділянок щодо пунктів реалізації продукції, промислових центрів, шляхів сполучення. Економічна оцінка землі дає можливість визначити рівень впливу різних факторів на процес сільськогосподарського виробництва.

Замовити

    2009 surveying large
Експертна оцінка майна

- Оцінка нерухомого майна;
Нерухоме майно це земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню. Визначення об’єктивної ринкової вартості об’єкта і як правило залежить від типу об’єкта нерухомості, розташування об’єкта нерухомості, вартості будівництва аналогічних об’єктів, загального рівня цін, ринкової ситуації.

Замовити


- Оцінка рухомого майна.
Матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди. До рухомого майна належить майно у матеріальній формі, яке не є нерухомістю. Оцінка рухомого майна здійснюється згідно із Національним стандартом №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»

Замовити

946

Технічна інвентаризація (БТІ)

- Технічна інвентаризація будівель та споруд;
Технічна інвентаризація побудованих (реконструйованих) будинків, допоміжних будівель і споруд проводиться для визначення їх фактичної площі та об'єму. На підставі матеріалів технічної інвентаризації складаються інвентаризаційні справи та технічні паспорти, які скріплюються підписом керівника та печаткою підприємства, а також підписом виконавця робіт із зазначенням серії та номера кваліфікаційного сертифіката та його печаткою. Інвентаризаційна справа формується і ведеться на кожен об'єкт нерухомого майна на весь час його існування і зберігається в органі державної реєстрації прав за місцезнаходженням такого об'єкта.
Технічна інвентаризація збудованих (реконструйованих) будинків, допоміжних будівель та споруд проводиться з метою:

 • Визначення їх фактичної площі та об'єму (щодо проектних);
 • Обстеження та оцінки технічного стану наявних об'єктів;
 • Установлення вартості об'єктів.

Технічна інвентаризація передбачає:

 • Первинну технічну інвентаризацію об'єктів;
 • Поточні інвентаризаційно-оцінювальні роботи для встановлення змін за певний період часу після первинної інвентаризації.

Технічна інвентаризація новозбудованих (реконструйованих) та наявних об'єктів виконується за рахунок замовників.

Перелік об'єктів, що підлягають технічний інвертаризації:

 • Житлові будинки квартирного типу різної поверховості;
 • Житлові будинки садибного типу, розташовані на окремих земельних ділянках;
 • Будинки і споруди громадського та виробничого призначення, елементи благоустрою тощо;
 • Господарські будівлі (сараї /хліви/, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, сміттєзбірники тощо);
 • Господарські споруди (колодязі, вигрібні ями, огорожі, ворота, хвіртки, замощення тощо);
 • Садові та дачні будинки, гаражі, що не відносяться до господарських (багатоповерхові, підземні, одноповерхові-блокові);
 • Технічній інвентаризації підлягають як квартирні житлові будинки загалом, так і їх основні елементи;
 • На присадибних ділянках, крім житлових будинків, розміщуються господарські будівлі (сараї /хліви/, літні кухні, гаражі, майстерні, навіси, вбиральні тощо) та господарські споруди (колодязі, вигрібні ями, огорожі, ворота, хвіртки, замощення тощо);
 • Будинки та споруди громадського призначення;
 • Основні будинки, господарські будівлі;
 • Садові та дачні будинки, гаражі тощо.

Замовити


- Виготовлення технічних паспортів на будівлі та споруди.
Після проведення технічної інвентаризації власнику об'єкта нерухомості видається на руки технічний паспорт. У цей документ вноситься найдокладнішу і повна інформація про технічний стан нерухомості та про її характеристиках, а також дані про всіх власників і оцінка об'єкта.
Абсолютно будь-яка дія з нерухомістю вимагає виготовлення технічного паспорту, так як без нього не відбудеться жодна угода. У випадку втрати технічного паспорта, ми допоможемо швидко його відновити.

Замовити

large 6120
Проведення земельних торгів (аукціонів)
Наше підприємство має ліцензію на проведення земельних торгів (аукціонів), також ми проводимо підготовку лотів до проведення земельних торгів, які включають в себе:
 • Виготовлення погодження до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі зміни цільового призначення земельної ділянки та у разі, якщо межі земельної ділянки не встановлені в натурі (на місцевості);
 • Проводимо технічну документацію для отримання витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно до Закону України "Про оцінку земель" у разі продажу на земельних торгах права оренди на неї;
 • Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України "Про оцінку земель", крім випадків продажу на земельних торгах права оренди на неї;
 • Встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, яка щодо земель державної та комунальної власності не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки;
 • Встановлення стартового розміру річної орендної плати, який щодо земель державної та комунальної власності не може бути меншим розміру орендної плати, визначеного Податковим кодексом України;
 • Встановлення стартової ціни продажу прав емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки, яка щодо земель державної чи комунальної власності не може бути нижчою за ринкову вартість відповідного права, визначену шляхом проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;
 • Визначення дати та місця проведення земельних торгів;
 • Проведення земельних торгів.

Замовити

20130912102035
Надання юридичної консультації
Надаємо консультацію з різних земельних питань та юридичних ситуацій, правова оцінка документів на право користування земельною ділянкою (чи правильно внесено в "базу", наявність нормативної грошової оцінки землі, та інше).

Замовити

Расширения для Joomla