Ошибка
 • JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 45
Перелік документів для певних послуг

  Землевпорядні роботи

- Встановлення на місцевості меж адміністративно-територіальних одиниць;
 • Результати виявлення волі громадян в процесі проведення місцевих референдумів або відповідних місцевих дорадчих опитувань громадян;
 • Карта (план) з описом меж адміністративно-територіальної одиниці;
 • Інформація щодо складу і стану земельно-ресурсного потенціалу;
 • Інформація щодо чисельності населення, основних підприємствах, об’єктах інфраструктури.

- Складання проектів новостворених землеволодінь;
 • Схеми землеустрою;
 • Техніко-економічне обґрунтування;
 • Використання та охорона земель адміністративно-територіальних утворень і територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення з урахуванням матеріалів попереднього погодження місця розташування об'єкта землеустрою.

- Розробка документації що посвідчує право власності на землю, право постійного користування   землею та договорів оренди землі;
Перелік документів:
 • Копії документів, які засвідчують суб'єкта земельних відносин - паспорт громадянина, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • Копія державного акта на право власності на земельну ділянку з відміткою нотаріуса про перехід права власності (завірений нотаріально);
 • Копії документів, які засвідчують перехід права власності на земельну ділянку (договір купівлі-продажу, свідоцтво, рішення суду тощо), у тому числі витяг з державного реєстру правочинів (у разі наявності), засвідчені нотаріально;
 • Копії правовстановлюючих документів на нерухоме майно (за наявності): правовстановлюючі документи на об'єкт нерухомості, зареєстровані в єдиному електронному реєстрі прав власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу, свідоцтво, рішення суду тощо) засвідчені нотаріально; документи про проведення реєстрації права власності на нерухоме майно в КП "ДМБТИ"(завірені нотаріально); матеріали технічної інвентаризації КП "ДМБТИ".

- Перенесення в натуру (на місцевість) меж відведених земельних ділянок;
 • Документи що посвідчують право власності (користування земельної ділянки);
 • Копія паспорта та індефікаційного коду (для фізичних осіб);
 • Статут виписка з єдиного державного реєстру юридичних та фізних осіб.

- Інвентаризація земель усіх категорій у межах та за межами населених пунктів;
 • Копія паспорта та індефікаційного коду для фізичних осіб;
 • Статут виписка з єдиного державного реєстру юридичних та фізних осіб;
 • Витяг з державного земельного кадастру;
 • Документи що посвідчують право власності (користування земельної ділянки);
 • Документаціїї земле устрою при наявності;
 • Іншу земельно кадастрову інформацію.

- Проект землеустрою щодо відведеної земельної ділянки;
 • Копія паспорту та індефікаційного коду;
 • Документи що посвідчують право власності (користування) земельною ділянкою;
 • План (схема) розташування земельної ділянки на плані;
 • Довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями;
 • Перелік обмежень у використані земельних ділянок;
 • Рішення уповноваженого органу про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

- Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів;
 • Пояснювальна записка;
 • Погодження меж із власниками і користувачами суміжних земельних ділянок;
 • План території у масштабі;
 • Склад земель за угіддями, власниками і користувачами земельних ділянок.

- Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб;
 • Цільове призначення земель;
 • Землі, що знаходяться у власності, користуванні, в тому числі орендовані;
 • Організаційні, правові, фінансові та інші заходи щодо вдосконалення структури територій, освоєння земель, поліпшення їх якості, рекультивації, консервації;
 • Необхідність і обсяги економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель;
 • Заходи для забезпечення режиму використання земель охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання, а також відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам внаслідок встановлення цих зон;
 • Напрями природоохоронної діяльності.

- Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обгрунтування сівозміни та    впорядкування угідь;
 • Заявка на розробку проекту землеустрою;
 • Окремі правовстановлюючі документи;
 • Довідка Управління Держкомзему в районі про наявність земель землекористувача (орендатора);
 • Картосхема розташування земельних ділянок, де намічається впровадження сівозмін;
 • Завдання на проектування (розробляється після укладання договору).

- Робочі проекти землеустрою;
 • Технічна документація по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
 • Складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку.

- технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
 • Копія паспорту;
 • Копія індефікаційного коду;
 • Документи що посвідчують право власності (користування) земельної ділянки.

- Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;
 • Копія паспорту;
 • Копія індефікаційного коду;
 • Документи що посвідчують право власності (користування) земельної ділянки.

- Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок;
 • Копія паспорту;
 • Копія індефікаційного коду;
 • Документи що посвідчують право властноті (користування) на земельну ділянку;
 • Нотаріально посвідчена згода на поділ чи об'єднання земельної ділянки заставо-держателів, користувачів земельної ділянки (у разі перебування земельної ділянки в заставі, користуванні);
 • Згоду власника земельної ділянки, для земель державної власності - органу, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою, на поділ чи об'єднання земельних ділянок користувачем (крім випадків поділу земельної ділянки у зв'язку з набуттям права власності на житловий будинок, розташований на ній).

- Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель.
 • Витяг з державного земельного кадастру;
 • Документи що посвідчують право власності (користування земельної ділянки);
 • Документаціїї земле устрою при наявності;
 • Іншу земельно кадастрову інформацію;
 • Копія паспорта та індефікаційного коду для фізичних осіб;
 • Статут виписка з єдиного державного реєстру юридичних та фізних осіб.
Геодезичні роботи

Для проведення геодезичних робіт необхідні наступні документи:

 • Копія паспортних даних та ідентифікаційного номеру користувача земельної ділянки (фізичні особи);
 • Копія документу, що посвідчує право власності на земельну ділянку;
 • Копія технічного паспорту.

Землеоціночні роботи

- Грошова оцінка земель, в тому числі сільськогосподарського призначення, населених пунктів, несільськогосподарського призначення;
Для юридичних осіб:
 • Копія статуту;
 • Копія довідки ЄДРПОУ;
 • Копія свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємства-юридичною особою;
 • Копія свідоцтва про державну реєстрацію;
 • Документи, що підтверджують розміри земельної ділянки (державний акт, договір оренди земельної ділянки, матеріли земельно-кадастрової інвентаризації);
 • Документи, що підтверджують загальну площу будівель і споруд на земельній ділянці (довідка основного балансоутримувача будівель);
 • Документи, що підтверджують право власності на будівлі або їх частки або право користування ними;
 • Дозвіл на проведення будівельних робіт (у разі проведення на земельній ділянці будівельних робіт);
 • Копія земле устрою.
Для фізичних осіб:
 • Копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку;
 • Копія паспорту;
 • Копія ідентифікаційного коду;
 • Копія проекту землеустрою;
 • Копія технічної документації.

- Економічна оцінка земель.
 • Документ, що встановлює право, на земельну ділянку (державний акт на землю);
 • Кадастровий план земельної ділянки;
 • Площа земельної ділянки;
 • Категорія земельної ділянки відповідно до цільового призначення (землі населеного пункту, землі сільськогосподарського призначення та інші);
 • Дозволене використання;
 • Відомості про обмеження і обтяження земельної ділянки;
 • Відомості про стан і наявність інженерних комунікацій.

Експертна оцінка майна та земельних ділянок

- Оцінка нерухомого майна;
Для оцінки житлового будинку необхідні наступні документи:
 • Правовстановлюючі документи, тобто документи, на підставі яких будинок належить господарю. Це може бути договір купівлі-продажу, договір дарування, міни, свідоцтво про право власності, рішення суду;
 • Технічний паспорт БТІ;
 • Індефікаційний код
 • Паспорт власника (співвласника) будинку. У випадку смерті власника необхідно надати: свідоцтво про смерть; документ, який пов’язує померлого та спадкоємця (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, рішення суду); паспорт спадкоємця.
Для оцінки земельної ділянки необхідні:
 • Індефікаційний код
 • Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
 • Паспорт власника (співвласника) земельної ділянки.

- Оцінка рухомого майна.
 • Копія паспорту фізичної особи та індефікаційний код;
 • Документи, які підтверджують право на Ваш об’єкт;
 • Фотографії майна, яке потребує оцінки;
 • Документи, які підтверджують власника.

Технічна інвентаризація (БТІ)

- Технічна інвентаризація будівель та споруд;
 • Копія паспорту фізичної особи;
 • Копія індефікаційного коду;
 • Інвертаризаційна справа (Технічний паспорт) при наявності.

- Виготовлення технічних паспортів на будівлі та споруди.
Виготовлення технічного паспорту у разі пайової участі замовника у будівництві житла:
 • Копію договору про інвестування в будівництво (пайову участь);
 • Копію акту прийому-передачі квартири.

Проведення земельних торгів (аукціонів)
 • Документація земле устрою (при відсутності ми можемо надати послуги по створенню документації);
 • Документ що посвідчує право власності на земельну ділянку (державний акт, оренда і т.д.);
 • Витяг з державного земельного кадастру;
 • Грошова оцінка земельної ділянки.
Расширения для Joomla